بدون نیاز به وبسایت!

برای ساخت فروشگاه تو بلوسرچ نیاز به داشتن وبسایت نیست!

تیم بلوسرچ روزانه در حال اضافه کردن کالاهای جدید به سایته و شما فقط کافیه به صفحه کالاهایی که در حال فروش هستید برید و قیمت پیشنهادی خودتون رو ارسال کنید.