اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)

اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶) صنایع شیری

اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)

  • اتصالات صنایع غذایی به صورت براق (دو طرف پولیش) بوده و در سایز های زیر موجود می باشد .

سایز : 

۱۶ , ۲۵ , ۳۸ , ۵۱ , ۷۳ , ۱۰۲ میلیمتر

ضخامت : 

۰٫۵ , ۱٫۰ , ۱٫۵ , ۲ میلیمتر

آلیاژ : 

  • SS 304 – SS 316

کاربرد :

  • کارخانجات مواد غذایی
  • کارخانجات صنایع شیری
  • کارخانجات آب معدنی
  • داروسازی
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)0
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)1
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)2
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)3
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)4
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)5
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_0
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_1
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_2
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_3
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_4
اتصالات استیل صنایع غذایی (۳۰۴ – ۳۱۶)_thumb_5

کالاهای مشابه