اسپرینکلر آتش نشانی بغل زن واکنش سریع رپیدراپ

اسپرینکلر آتش نشانی بغل زن واکنش سریع رپیدراپ 

Quick Response Sprinkler

مشخصات فنی اسپرینکلر اطفاء حریق دیواری واکنش سریع Rapidrop : 

نوع واکنش : سریع 

اندازه حباب (میلی متر) : 3 میلیمتر

تاییدیه ها  :  FM, UL, LPCB, VdS, CE, SBSC, Gost

 

اسپرینکلر آتش نشانی بغل زن واکنش سریع رپیدراپ 0
اسپرینکلر آتش نشانی بغل زن واکنش سریع رپیدراپ _thumb_0

کالاهای مشابه