تکرار کننده آدرس پذیر زیتکس

تکرار کننده آدرس پذیر زیتکس 

مدل : ZX-R 2000 AD

توضیحات :

  • تکرارکننده آدرس پذیر مدلZX-R 2000 AD دارای منبع تغذیه داخلی بوده و با استفاده از کابل ارتباطی به پانل وصل می شود. می توان تکرارکننده را برای تکرار رویدادهای Fire و Fault از یک پانل یا شبکه ای از پانل ها برنامه نویسی کرد.
تکرار کننده آدرس پذیر زیتکس 0
تکرار کننده آدرس پذیر زیتکس _thumb_0