جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG

جت هیتر گاز سوز شرکت نیرو تهویه البرز سری QG

نوع سوخت : گازمایع- گاز شهری

انواع مدل و مشخصات فنی :

مدل QG-25 QG-25.1 QG-65 QG-95 QG-125
نوع سوخت گازمایع- گاز شهری گاز شهری گازمایع/ گاز شهری گازمایع/ گاز شهری گازمایع/ گاز شهری
توان حرارتی (Kcal/hr) 22,000 - 56000 82000 108000
توان حرارتی (KW) 25 25 65 95 125
هوادهی (m3/hr) 750 750 2300 6000 8000
مصرف سوخت گاز مایع (Kg/Hr) 1.8 - 4.5  6.5 8.5
مصرف سوخت گاز شهری(m3/hr) 2.5 2.5 6.5 9.5 12.5
فشار گاز مایع (mbar) 150-350 - 300-500 300-500 300-500
فشار گاز شهری (mbar) 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25
فضای تحت پوشش (m3) 200-600 200-600 400-2500 1000-3000 1500-5000
جریان برق مصرفی (A) 0.5 0.5 1.5 2.4 4.4
برق مصرفی  تکفاز 220 ولت تکفاز 220 ولت تکفاز 220 ولت تکفاز 220 ولت تکفاز 220 ولت
ارتفاع (cm) 31 33 42 52 58
عرض (cm) 22 23 35 59 69
طول (cm) 55.5 56 100 120 148
وزن با پایه (Kg) 7 7 21 40 52
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG0
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG1
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG2
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG3
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG_thumb_0
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG_thumb_1
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG_thumb_2
جت هیتر گازی نیرو تهویه البرز سری QG_thumb_3

کالاهای مشابه