داکت اسپلیت گرین 18000

داکت اسپلیت گرین 18000

مدل ها : 

 • GDS-18P1T1A
 • GDS-18P1T3/R1
 • GDS-18P1T1A/R1

مشخصات فنی : 

مدل GDS-18P1T1A

 • برچسب مصرف انرژی  :  A
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  معتدل
 • ظرفیت سرمایشی : BTU/h    18000
 • ظرفیت گرمایشی : BTU/h    19000
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  1.5
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری برند Hitachi
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  دارد
 • گاز مبرد  :  R410a

مدل GDS-18P1T3/R1

 • برچسب مصرف انرژی  :  B
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  حاره ای
 • ظرفیت سرمایشی : BTU/h    18000
 • ظرفیت گرمایشی : BTU/h    19000
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  1.5
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری برند Hitachi
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  ندارد
 • گاز مبرد  :  R410a

مدل GDS-18P1T1A/R1

 • برچسب مصرف انرژی  :  B
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  معتدل
 • ظرفیت سرمایشی - BTU/h    18000
 • ظرفیت گرمایشی - BTU/h    19700
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  1.5
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  ندارد
 • گاز مبرد  :  R410a

 

داکت اسپلیت گرین 180000
داکت اسپلیت گرین 180001
داکت اسپلیت گرین 180002
داکت اسپلیت گرین 180003
داکت اسپلیت گرین 180004
داکت اسپلیت گرین 180005
داکت اسپلیت گرین 180006
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_0
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_1
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_2
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_3
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_4
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_5
داکت اسپلیت گرین 18000_thumb_6