داکت اسپلیت گرین 36000

داکت اسپلیت گرین 36000 سقفی توکار 

مدل ها : 

 • GDS-36P1T1A
 • GDS-36P1T1/R
 • GDS-36P1T3/R1
 • GDS-36P1T3B

مشخصات فنی : 

مدل : GDS-36P1T1A

 • برچسب مصرف انرژی  :  A
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  معتدل
 • ظرفیت سرمایشی - BTU/h    36000
 • ظرفیت گرمایشی - BTU/h    37500
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  3
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری برند Hitachi
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  دارد
 • گاز مبرد  :  R410a

مدل GDS-36P1T1/R

 • برچسب مصرف انرژی  :  B
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  معتدل
 • ظرفیت سرمایشی : BTU/h    36000
 • ظرفیت گرمایشی : BTU/h    37500
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  3
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری برند Hitachi
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  ندارد
 • گاز مبرد  :  R410a

مدل GDS-36P1T3/R1

 • برچسب مصرف انرژی  :  B
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  حاره ای
 • ظرفیت سرمایشی : BTU/h    36000
 • ظرفیت گرمایشی : BTU/h    40000
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  3
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری برند Hitachi
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  ندارد
 • گاز مبرد  :  R410a

مدل GDS-36P1T3B

 • برچسب مصرف انرژی  :  B
 • عملکرد : سرمایش و گرمایش 
 • موقعیت نصب پنل داخلی  :  سقفی توکار
 • شرایط کارکرد  :  حاره ای
 • ظرفیت سرمایشی : BTU/h    36000
 • ظرفیت گرمایشی : BTU/h    37500
 • ظرفیت سرمایشی - تن  :  3
 • برق مصرفی  :  تک فاز - 220 ولت
 • نوع کمپرسور  :  روتاری
 • کیت اینورتر (کم مصرف)  :  ندارد
داکت اسپلیت گرین 360000
داکت اسپلیت گرین 360001
داکت اسپلیت گرین 360002
داکت اسپلیت گرین 360003
داکت اسپلیت گرین 36000_thumb_0
داکت اسپلیت گرین 36000_thumb_1
داکت اسپلیت گرین 36000_thumb_2
داکت اسپلیت گرین 36000_thumb_3