دستگاه تصفیه آب زینود (XINODE)

تدستگاه تصفیه آب زینود سری AXS

مدل : AXS-305HB

 • نوع نصب : زیرسینکی
 • تعداد فیلتر:7
 • مجهز به : شیر اهرمی استیل - اکسسوری مورد نیاز نصب - سیستم برقی جهت اتومات دستگاه
 • مجهز به : مخزن با ظرفیت 15 لیتر و آماده مصرف حتی در زمان قطع برق
 • قابلیت نصب به یخچال

مدل : AXS-205HB

 • نوع نصب : زیرسینکی
 • تعداد فیلتر:7
 • مجهز به : شیر اهرمی استیل - اکسسوری مورد نیاز نصب - سیستم برقی جهت اتومات دستگاه
 • مجهز به : مخزن با ظرفیت 15 لیتر و آماده مصرف حتی در زمان قطع برق
 • قابلیت نصب به یخچال

مدل : AXS-105HB

 • نوع نصب : زیرسینکی
 • تعداد فیلتر:6
 • مجهز به : شیر اهرمی استیل - اکسسوری مورد نیاز نصب - سیستم برقی جهت اتومات دستگاه
 • مجهز به : مخزن با ظرفیت 15 لیتر و آماده مصرف حتی در زمان قطع برق
 • قابلیت نصب به یخچال

مدل : AXS-1205HB

 • نوع نصب : زیرسینکی
 • تعداد فیلتر:10
 • مجهز به : شیر اهرمی استیل - اکسسوری مورد نیاز نصب - سیستم برقی جهت اتومات دستگاه
 • ظرفیت (50 گالن) 200 لیتر در شبانه روز
 • قابلیت نصب به یخچال

مدل : AXS-1105HB

 • نوع نصب : زیرسینکی
 • تعداد فیلتر:9
 • مجهز به : شیر اهرمی استیل - اکسسوری مورد نیاز نصب - سیستم برقی جهت اتومات دستگاه
 • ظرفیت (50 گالن) 200 لیتر در شبانه روز
 • قابلیت نصب به یخچال
دستگاه تصفیه آب زینود (XINODE)0
دستگاه تصفیه آب زینود (XINODE)_thumb_0

کالاهای مشابه