دیگ بخار ایستاده سونای پاکمن

دیگ بخار ایستاده سونای پاکمن

جنس لوله : آتش خوار بدون درزDIN ST35.8
فشار کار : 3-10 بار
سوخت : گازی یا گازوئیل

انواع : 

  • PSBV100
  • PSBV150
  • PSBV200
  • PSBV300
  • PSBV400
  • PSBV500
دیگ بخار ایستاده سونای پاکمن0
دیگ بخار ایستاده سونای پاکمن_thumb_0