blusearch logo

ست کنترل پمپ آب داب سری SMART PRESS

ست کنترل پمپ آب DAB ایتالیا سری SMART PRESS ، DOUBLE SMART

انواع مدل ها : 

مدل
توان
(hp)
حداکثر فشار
(bar)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
ست کنترل DAB مدل SMART PRESS
1.5
15
1
1.1/4
ست کنترل DAB مدل SMART PRESS
3
15
1
1.1/4
ست کنترل DAB مدل DOUBLE SMART
3
10
1.1/4
1.1/2
ست کنترل پمپ آب داب سری SMART PRESS0
ست کنترل پمپ آب داب سری SMART PRESS_thumb_0