سختی گیر مغناطیسی کلمپی تابا

سختی گیر مغناطیسی کلمپی تابا TPS مدل TABA RING 

سایز : 

  • 1/2 اینچ الی 8 اینچ 
سختی گیر مغناطیسی کلمپی تابا0
سختی گیر مغناطیسی کلمپی تابا_thumb_0