شیر صافی برنجی DN

شیر صافی برنجی DN

صافی دنده ای برنجی دی ان 

شیر صافی برنجی دی ان ( سبک و سنگین )


سایز :

  • ۱/۲ الی ۴ اینچ
شیر صافی برنجی DN0
شیر صافی برنجی DN1
شیر صافی برنجی DN2
شیر صافی برنجی DN_thumb_0
شیر صافی برنجی DN_thumb_1
شیر صافی برنجی DN_thumb_2

کالاهای مشابه