لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)

لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار) یا بولتد گلند

لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)

  • از لوله پادل دار زمانیکه میزان نیروی موجود خط لوله با طرف دیگر متفاوت باشد و به طور کلی زمانیکه نیاز به ایجاد استحکام در خط باشد استفاده می شود.

سایز : 

۸۰ , ۱۰۰ , ۱۲۵ , ۱۵۰ , ۲۰۰ , ۲۵۰ , ۳۰۰ , ۳۵۰ , ۴۰۰ , ۴۵۰ , ۵۰۰ , ۶۰۰ , ۷۰۰ میلیمتر

استاندارد : 

  • ISO 2531  استاندارد ساخت
  • ISO 4179  استاندارد پوشش داخلی تیپ ۵
  • ISO 8179 استاندارد پوشش بیرونی

انواع لوله پادل دار :

  •  لوله پادل دار دو سر فلنج
  •  لوله پادل دار یک سر فلنج
  •  لوله پادل دار دو سر اسپیگات
لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)0
لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)1
لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)_thumb_0
لوله چدن نشکن پادل دار (فلنجدار)_thumb_1