هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR

بخاری گازی تابشی صنعتی شرکت گرماسان سری MR

نوع سوخت : گاز شهری و مایع 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل MR-50L MR-55L MR-35U MR-22U MR-40U MR-50U MR-55U
ظرفیت حرارتی (Kcal/Hr) 45000 50000 30000 20000 35000 45000 50000
راندمان
92.5 92.5 - - - - -
مصرف گاز طبیعی (m3/h) 4.7 5.4 3.4 2.1 3.9 4.7 5.4
مصرف گاز مایع (kg/h)
3.2 4 - - - - -
طول (m) 13 15 5.80 4.75 6.44 7.65 9.15
عرض (cm) 46 46 51 51 67 67 67
وزن (kg) 126 146 100 85 115 150 165
برق مصرفی (V - W)
220v - 100w 220v - 100w 125w - 220v 125w - 220v 125w - 220v 125w - 220v 125w - 220v
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR0
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR1
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR2
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR_thumb_0
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR_thumb_1
هیتر گازی تابشی صنعتی گرماسان MR_thumb_2

کالاهای مشابه