هیتر گازی تابشی پاتیو نیرو تهویه البرز

بخاری گازی تابشی ایستاده پاتیو شرکت نیرو تهویه البرز

نوع سوخت : گاز شهری و گاز مایع 

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل PAG 110 PAL 110
نوع سوخت گاز طبیعی (NG) گاز مایع (LPG)
توان حرارتی (kw) 11 11
توان حرارتی (Kcal /Hr) 9500 9500
مصرف سوخت (m3/Hr) 0.7-1 0.5-1
فشار گازی مایع (mbar) 15-20 20-30
شعاع تحت پوشش (cm) 120-150 120-150
ارتفاع (cm) 220 220
عرض (cm) 77 77
عمق (cm) 77 77
وزن (Kg) 15 15
هیتر گازی تابشی پاتیو نیرو تهویه البرز0
هیتر گازی تابشی پاتیو نیرو تهویه البرز1
هیتر گازی تابشی پاتیو نیرو تهویه البرز_thumb_0
هیتر گازی تابشی پاتیو نیرو تهویه البرز_thumb_1

کالاهای مشابه