پمپ آبگرم کن دراپ

پمپ آبگرمکنی دراپ DROP چین

انواع مدل ها :

ردیف
مدل
قدرت 
( وات )
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
1
مدل 15WG-90
90
10
1.1
2
مدل 15WG-120
120
15
1.4
3
مدل 15WG-260
260
18
1.8
پمپ آبگرم کن دراپ 0
پمپ آبگرم کن دراپ _thumb_0