پمپ کولر آبی دراپ

پمپ کولر آبی دراپ DROP چین

انواع مدل ها : 

ردیف
مدل
قدرت 
( وات )
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
1
مدل AP40
40
2.2
0.6
2
مدل AP50
50
2.4
0.8
 
مدل AP80
80
3
1

 

پمپ کولر آبی دراپ0
پمپ کولر آبی دراپ_thumb_0