راهنمای فروشندگان

ثبت نام در سایت بلوسرچ و ساخت پروفایل فروشگاه کاملا رایگان است

فروشندگان کالا میتوانند با ثبت نام و تکمیل پروفایل فروشگاه برای کالاهای سایت قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنند و از سراسر ایران برای کالاهای خود بازاریابی کرده و مشتریان جدید برای کسب و کار خود پیدا کنند

پنل رایگان

فروشندگان کالا میتوانند درپنل رایگان بصورت محدود قیمت و لیست قیمت های پیشنهادی خود را برای کالاها ارسال کنند

پنل حرفه ای

تامین کنندگان و فروشندگان کالا میتوانند با خرید پنل حرفه ای از امکانات سایت شامل ارسال نامحدود قیمت و لیست قیمت استفاده کنند

ثبت نام فروشندگان