راهنمای تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه استعلام چگونه کار میکند؟

کارشناسان فروش بلوسرچ پس از دریافت استعلام قیمت مشتریان آنها را دسته بندی و برای شما ارسال میکنند که میتوانید آنها را در داشبورد در قسمت استعلام ها مشاهده نمایید.

بلوسرچ در خرید و فروش و معاملات شما دخالتی نمیکند و شما میتوانید با کلیک بروی استعلام ارسال شده ودریافت اطلاعات تماس مشتری با وی تماس گرفته و ادامه مراحل فروش را پیگیری نمایید