اتصالات جوشی سحر گاز

اتصالات جوشی سحر گاز ( درزدار و مانیسمان یا بدون درز)

اتصالات جوشی سحر گاز ( گازی )

 • گروه تولیدی هلکو سحرگاز تولید اتصالات گاز رادر سال ۱۳۸۰در شهرک رضویه تهران آغاز نمود . 

تولید کننده اتصالات جوشی گاز از لوله های مانیسمان و درزدار استاندارد در سایزه های :

۱/۲ , ۳/۴ , ۱″ , ۱۱/۴ , ۱۱/۲ , ۲″ , ۲۱/۲ , ۳″ , ۴″ 

تولید انواع اتصالات گازی درزدار و مانیسمان :

 • زانو گازی درزدار
 • زانو گازی مانیسمان
 • سه راهی درزدار گازی
 • سه راهی مانیسمان گاز
 • سردنده درزدار
 • سردنده مانیسمان
 • تبدیل گازی درزدار
 • تبدیل بدون درز گازی
 • کپ کاسه ای معمولی
 • کپ تخت
 • زانو گرم گازی

دارای نشان استاندارد ملی ایران و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰

اتصالات جوشی سحر گاز0
اتصالات جوشی سحر گاز1
اتصالات جوشی سحر گاز2
اتصالات جوشی سحر گاز_thumb_0
اتصالات جوشی سحر گاز_thumb_1
اتصالات جوشی سحر گاز_thumb_2