اتصالات گالوانیزه چینی

اتصالات گالوانیزه چینی دنده ای

اتصالات گالوانیزه چینی از کیفیت متوسط و قیمت پایینی برخوردار هستند .

انواع اتصالات دنده ای چینی : 

 1. زانو
 2. سه راه
 3. تبدیل
 4. مغزی
 5. بوشن
 6. بوشن جوشی
 7. روپیچ توپیچ
 8. زانو چپقی
 9. مهره ماسوره
 10. مغزی تبدیلی
 11. بوشن تبدیلی
 12. درپوش

سایز : 

۱/۲″ , ۳/۴′ , ۱″ , ۱۱/۴″ , ۱۱/۲″ , ۲″ , ۲۱/۲″ , ۳″ , ۴″

اتصالات گالوانیزه چینی0
اتصالات گالوانیزه چینی_thumb_0