اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان (نارنجی)

اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان

اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان.

پلیمرگلپایگان با درک نیاز جامعه برای توسعه سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب با بیش از سه دهه تجربه در صنعت لوله و اتصالات PVC و تولید لوله و اتصالات پوش فیت داخل ساختمان (فاضلاب خانگی), پوش فیت زیر خاک (فاضلاب خانگی), پوش فیت آب و فاضلاب شهری , پوش فیت آبرسانی تحت فشار می باشد .

لوله و اتصالات پوش فیت فاضلاب خانگی پلیمر گلپایگان

اتصالات نارنجی

رنگ : نارنجی

سایز : 

۱۱۰ , ۱۲۵ , ۱۶۰ , ۲۰۰  میلیمتر

استاندارد : 

ایران INSO 9118-1

اروپا  EN 1401-1

اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان (نارنجی)0
اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان (نارنجی)1
اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان (نارنجی)_thumb_0
اتصالات فاضلابی پوش فیت زیر خاک پلیمر گلپایگان (نارنجی)_thumb_1