اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)

اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)

اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)

پلیمرگلپایگان با درک نیاز جامعه برای توسعه سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب با بیش از سه دهه تجربه در صنعت لوله و اتصالات PVC و تولید لوله و اتصالات پوش فیت داخل ساختمان , پوش فیت زیر خاک , پوش فیت آب و فاضلاب شهری , پوش فیت آبرسانی تحت فشار می باشد .

لوله و اتصالات پوش فیت داخل ساختمان

اتصالات پوش فیت BD  پلیمر گلپایگان

سایز : 

۴۰ , ۵۰ , ۶۳ , ۷۵ , ۹۰ , ۱۱۰ , ۱۲۵ , ۱۶۰ , ۲۰۰  میلیمتر

انواع : 

  • زانو
  • سه راه
  • چهار راه
  • تبدیل
  • کوپلینگ
  • دریچه بازدید
  • منهول
  • سیفون
  • انشعاب گیر

استاندارد : 

ایران INSO 9119-1

اروپا  EN 1329-1

اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)0
اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)1
اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)_thumb_0
اتصالات فاضلابی پوش فیت پلیمر گلپایگان (طوسی)_thumb_1