اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد

اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد 

Standard Response Sprinkler

مشخصات : 

  • حداقل فشار عملکرد : 7PSI (0.5 bar)
  • حداکثر فشار کاری : 175PSI (12.1 bar)
  • فشار تست هیدرواستاتیک : 500PSI (34.5 bar)
  • ضریب قطر نازل : 1/2NPT(15 mm BSP)
  • ضریب تخلیه : 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
  • حداکثر دمای محیط برای نصب :  (38درجه سانتیگراد) (65درجه سانتیگراد)
  • سایز حباب شیشه ای اسپرینکلر فلیمگارد : 0.197inch (5 mm)

 

اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد 0
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد 1
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد 2
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد 3
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_0
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_1
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_2
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_3

کالاهای مشابه