اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد

اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد 

Quick Response Sprinkler

مشخصات : 

  • حداقل فشار عملکرد : 7PSI (0.5 bar)
  • حداکثر فشار کاری : 175PSI (12.1 bar)
  • فشار تست هیدرواستاتیک : 500PSI (34.5 bar)
  • ضریب قطر نازل اسپرینکلر فلیمگارد : 1/2NPT(15 mm BSP)
  • ضریب تخلیه : 5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
  • حداکثر دمای محیط برای نصب : (38درجه سانتیگراد) (65درجه سانتیگراد)
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد 0
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد 1
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد 2
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد 3
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد _thumb_0
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد _thumb_1
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد _thumb_2
اسپرینکلر آتش نشانی بالا زن واکنش سریع فلیمگارد _thumb_3

کالاهای مشابه