اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن مخفی واکنش استاندارد Fesco

اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن مخفی واکنش استاندارد Fesco 

Standard Response Sprinkler

مدل : 

  • PI820

مشخصات : 

  • k ضریب   :  8
  • دمای حساس (درجه سانتی گراد)  :  68 و 93
  • اندازه اوریفیس (میلی متر)  :  11.2
  • وزن (کیلو گرم)  :  10
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن مخفی واکنش استاندارد Fesco 0
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن مخفی واکنش استاندارد Fesco _thumb_0

کالاهای مشابه