blusearch logo

اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد

اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد 

Standard Response Sprinkler

مشخصات : 

حداقل فشار عملکرد  : 7PSI (0.5 bar)
حداکثر فشار کاری  :
175PSI (12.1 bar)
فشار تست هیدرواستاتیک :
500PSI (34.5 bar)
ضریب قطر نازل :
1/2NPT(15 mm BSP)
ضریب تخلیه :
5.6GPM /PSI1/2 (80.7 LPM/bar)1/2
حداکثر دمای محیط برای نصب :
(65درجه سانتیگراد) (38درجه سانتیگراد)
سایز حباب شیشه ای :
0.197inch (5 mm)

اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد 0
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد 1
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد 2
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد 3
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_0
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_1
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_2
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش استاندارد فلیمگارد _thumb_3

کالاهای مشابه