اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش سریع Fesco

اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش سریع Fesco 

Quick Response Sprinkler

مدل : 

  • PI 221
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش سریع Fesco 0
اسپرینکلر آتش نشانی پایین زن واکنش سریع Fesco _thumb_0

کالاهای مشابه