دیگ فولادی سوپر اکشن

دیگ فولادی سوپر اکشن ( آب داغ - آب گرم )

ویژگی : 

 • دارای تکنولوژی شعله برگشتی
 • قابل اتصال به مشعل های گازی، گازوِئیلی و مازوتی
 • فشار کاری: 6 bar

انواع : 

 • مدل SA-WWB-100
 • مدل SA-WWB-120
 • مدل SA-WWB-160
 • مدل SA-WWB-200
 • مدل SA-WWB-250
 • مدل SA-WWB-300
 • مدل SA-WWB-350
 • مدل SA-WWB-400
 • مدل SA-WWB-500
 • مدل SA-WWB-600
 • مدل SA-WWB-700
 • مدل SA-WWB-800
 • مدل SA-WWB-1000
 • مدل SA-WWB-1200
 • مدل SA-WWB-1300
 • مدل SA-WWB-1400
 • مدل SA-WWB-1500
 • مدل SA-WWB-1600
 • مدل SA-WWB-1750
 • مدل SA-WWB-2000
 • مدل SA-WWB-2250
 • مدل SA-WWB-2500
دیگ فولادی سوپر اکشن0
دیگ فولادی سوپر اکشن_thumb_0