دیگ فولادی پاکمن

دیگ فولادی پاکمن ( آب داغ ، آب گرم )

انواع : 

  • دیگ آب گرم پاکمن دو پاس وت بک شعله برگشتی با فشار 6 8 10 بار
  • دیگ آبگرم فولادی پاکمن سه پاس وت بک با فشار کار 6 بار
  • دیگ آب داغ پاکمن سه پاس وت بک با فشار کار16 بار
  • دیگ پاکمن آب گرم سه پاس وت بک با فشار کار8 بار
  • دیگ فولادی آب داغ پاکمن سه پاس وت بک با فشار کار 25 بار
دیگ فولادی پاکمن0
دیگ فولادی پاکمن1
دیگ فولادی پاکمن2
دیگ فولادی پاکمن_thumb_0
دیگ فولادی پاکمن_thumb_1
دیگ فولادی پاکمن_thumb_2