رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 

انواع مدل ها : 

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 990 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *600* 120 میلیمتر

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 1320 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *800* 120 میلیمتر

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 1650 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *1000* 120 میلیمتر

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 1980 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *1200* 120 میلیمتر

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 2310 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *1400* 120 میلیمتر

 • رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 160 سانتی متری

  ظرفیت حرارتی : 2310 کیلو کالری بر ساعت
  دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی
  قابلیت اضافه کردن پره های رادیاتور : ندارد
  امکان نصب شیرهای ترموستاتیک: دارد
  ابعاد پنل (ارتفاع،طول،ضخامت): 555 *1600* 120 میلیمتر
رادیاتور پنلی ایران رادیاتور0
رادیاتور پنلی ایران رادیاتور_thumb_0

کالاهای مشابه