شوفاژ برقی آدیسان

شوفاژ برقی آدیسان ( رادیاتور پره ای برقی )

انواع مدل ها : 

  •  شوفاژ برقی 5 تا 7 پره مناسب اتاق 6 تا 8 متر مربع با ارتفاع سقف حدود 2.8 متر می باشد.
  •  شوفاژ برقی 7 تا 9 پره مناسب اتاق 8 تا 10 متر مربع با ارتفاع سقف حدود 2.8 متر می باشد.
  •  شوفاژ‌های برقی 9 تا 11 پره مناسب اتاق 10 تا 12 متر مربع با ارتفاع سقف حدود 2.8 متر می باشد.
  •  شوفاژهای برقی 11 تا 14 پره مناسب اتاق 12 تا 20 مترمربع با ارتفاع سقف حدود 2.8 متر می باشد. 
  •  شوفاژهای برقی 14 تا 16 پره مناسب اتاق 12 تا 25 مترمربع با ارتفاع سقف حدود 2.8 متر می باشد.
شوفاژ برقی آدیسان0
شوفاژ برقی آدیسان_thumb_0

کالاهای مشابه