شیر آتش نشانی برنجی مهشیر

شیر آتش نشانی برنجی مهشیر

هیدرانت برنجی مهشیر استاندارد

انگل ولو آتش نشانی برنجی مهشیر Fire Fighting Valve


سایز :

  • ۱۱/۲ اینچ
شیر آتش نشانی برنجی مهشیر0
شیر آتش نشانی برنجی مهشیر1
شیر آتش نشانی برنجی مهشیر_thumb_0
شیر آتش نشانی برنجی مهشیر_thumb_1

کالاهای مشابه