شیر اطمینان گازی ستاک

شیر اطمینان گازی ستاک SETAAK ایران

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل دستگاه

SET150

SET151

سایز اتصالات

"1(DN25)

"1(DN25)

نوع اتصال دنده ای  ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا ) دنده ای  ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا )
دامنه فشار ورودی - mbar

تا 500 میلی بار

تا 6 بار

دامنه فشار تنظیم - mbar

450~50 میلی بار

6~0.3 بار

بازه دما - C° 60+~10- درجه سانتیگراد 60+~10- درجه سانتیگراد
صافی ندارد ندارد
نوع گاز گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری
شیر اطمینان گازی ستاک0
شیر اطمینان گازی ستاک1
شیر اطمینان گازی ستاک_thumb_0
شیر اطمینان گازی ستاک_thumb_1