شیر قفلی گاز مهشیر

شیر قفلی گاز مهشیر

شیر قفلی گاز مهشیر برنجی

شیر قفلی گاز مهشیر ( شیر گاز قفل شونده )


سایز :

  • “۱ – “۱۱/۲

کالاهای مشابه