شیر حیاطی نفتی دی ان

شیر حیاطی نفتی دی ان

شیر شلنگی دسته گازی برنجی دی ان 

شیر تکضرب آب استاندارد DN


سایز :

  • ۱/۲ – ۳/۴ – ۱ اینچ
شیر حیاطی نفتی دی ان0
شیر حیاطی نفتی دی ان1
شیر حیاطی نفتی دی ان2
شیر حیاطی نفتی دی ان3
شیر حیاطی نفتی دی ان_thumb_0
شیر حیاطی نفتی دی ان_thumb_1
شیر حیاطی نفتی دی ان_thumb_2
شیر حیاطی نفتی دی ان_thumb_3

کالاهای مشابه