شیر دستی اهرمی گازی ستاک

شیر دستی اهرمی گازی ستاک SETAAK ایران

نوع اتصال : دنده ای و فلنج دار 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل دستگاه

SET271

SET271

سایز اتصالات

"1/2 1(DN40)

"2(DN50)

نوع اتصال دنده ای ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا ) دنده ای ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا )
فشار کاری - bar

تا 6 بار

تا 6 بار

بازه دما - C° 60+~10- درجه سانتیگراد 60+~10- درجه سانتیگراد
نقطه اندازه گیری فشار دارد دارد
نوع گاز گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری
شیر دستی اهرمی گازی ستاک0
شیر دستی اهرمی گازی ستاک1
شیر دستی اهرمی گازی ستاک_thumb_0
شیر دستی اهرمی گازی ستاک_thumb_1

کالاهای مشابه