شیر شلنگی قفل دار DN

شیر شلنگی قفل دار D.N ( دی ان )

شیر حیاطی قفل دار D.N تکضرب 

شیر نفتی دسته گازی قفل دار دی ان DN


سایز :

  • ۱/۲ اینچ
شیر شلنگی قفل دار DN0
شیر شلنگی قفل دار DN1
شیر شلنگی قفل دار DN_thumb_0
شیر شلنگی قفل دار DN_thumb_1

کالاهای مشابه