شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان

شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان

شیر تکضرب دسته کلیدی دی ان D.N

شیر دسته گازی ، دسته پروانه ای , خروسکی DN


سایز :

  • ۱/۲ – ۳/۴ – ۱ اینچ
شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان0
شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان1
شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان_thumb_0
شیر غیر گازی دسته کلیدی دی ان_thumb_1

کالاهای مشابه