شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک

شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک SETAAK ایران

نوع اتصال : دنده ای و فلنج دار 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل دستگاه

SET275

SET275

سایز اتصالات

"1/2 1(DN40)

"2(DN50)

رزوه اتصالات حسگر فشار (DN8(G1/4 (DN8(G1/4
نوع اتصال دنده ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا ) دنده ( در صورت درخواست با فلانچ مجزا )
دامنه فشار ورودی - bar

تا 6 بار

تا 6 بار

دامنه تنظیم فشار قطع - mbar

250~30 میلی بار / 450~120 میلی بار

250~30 میلی بار / 450~120 میلی بار

بازه دما - C° 60+~10- درجه سانتیگراد 60+~10- درجه سانتیگراد
زمان بسته شدن  کمتر از 1 ثانیه کمتر از 1 ثانیه
نقطه اندازه گیری فشار دارد دارد
صافی ندارد ندارد
نوع گاز گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گازشهری
شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک0
شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک1
شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک_thumb_0
شیر قطع سریع فشار بیشینه ستاک_thumb_1

کالاهای مشابه