شیر پروانه ای فاراب

شیر پروانه ای فاراب اهرمی , گیربکسی , ویفری , لاگ , فلنج دار

شیر پروانه ای فاراب یا فنا

انواع شیر پروانه ای فنا :

 • شیر پروانه ای ویفری اهرمی (دستی)
 • شیر پروانه ای ویفری گیربکسی
 • شیر پروانه ای لاگ گیربکسی
 • شیر پروانه ای فلنج دار
 • شیر پروانه ای لاگ اهرمی (دستی)

سایز :

۲ اینچ الی ۱۲ اینچ

مشخصات شیر های پروانه ای چدنی :

1 - شیر پروانه ای ویفری اهرمی (دستی)

ویژگی های محصول :

 • ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • فشار کاری ۱۶ بار

استاندارد :

 • طراحی: EN593
 • وجه تا وجه: ۱- EN558 (سری ۲۰ )
 • ماشی نکاری و سورا خکاری فلن جها: ۲- EN1092
 • تست و بازرسی: ۱- EN12266

کاربرد :

 • صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

2 - شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

ویژگی های محصول :

 • ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • فشار کاری ۱۶ بار

استاندارد :

 • طراحی: EN593
 • وجه تا وجه: ۱- EN558 (سری ۲۰ )
 • ماشین نکاری و سورا خکاری فلن جها: ۲- EN1092
 • تست و بازرسی: ۱- EN12266

کاربرد :

 • صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

3 - شیر پروانه ای لاگ گیربکسی

ویژگی های محصول :

 • ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • فشار کاری ۱۶ بار

استاندارد :

 • طراحی: EN593
 • وجه تا وجه: ۱- EN558 (سری ۲۰ )
 • ماشی نکاری و سورا خکاری فلن جها: ۲- EN1092
 • تست و بازرسی: ۱- EN12266

کاربرد :

 • صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

4 - شیر پروانه ای لاگ اهرمی (دستی)

ویژگی های محصول :

 • ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • فشار کاری ۱۶ بار

استاندارد :

 • طراحی: EN593
 • وجه تا وجه: ۱- EN558 (سری ۲۰ )
 • ماشین کاری و سوراخکاری فلنج ها: ۲- EN1092
 • تست و بازرسی: ۱- EN12266

کاربرد :

 • صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

5 - شیر پروانه ای فلنج دار

ویژگی های محصول :

 • ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • فشار کاری ۱۶ بار

استاندارد :

 • طراحی مطابق استاندارد EN593
 • وجه تا وجه: ۱- EN558 (سری ۱۴ )
 • ماشین کاری و سورا خکاری فلنج ها: EN1092
 • تست و بازرسی: ۱- EN12266

کاربرد :

 • صنایع آب و فاضلاب
شیر پروانه ای فاراب0
شیر پروانه ای فاراب1
شیر پروانه ای فاراب2
شیر پروانه ای فاراب3
شیر پروانه ای فاراب4
شیر پروانه ای فاراب5
شیر پروانه ای فاراب_thumb_0
شیر پروانه ای فاراب_thumb_1
شیر پروانه ای فاراب_thumb_2
شیر پروانه ای فاراب_thumb_3
شیر پروانه ای فاراب_thumb_4
شیر پروانه ای فاراب_thumb_5

کالاهای مشابه