شیر پکیجی سامین

شیر پکیجی سامین استاندارد

شیر تکضرب برنجی سامین یکسر توپیچ , دو سر توپیچ

سایز :

  • ۱/۲ – ۳/۴ – “۱

فشار کاری :

  • ۱۰ اتمسفر

دمای کاری :

  • ۶۵ درجه سانتی گراد

نوع اتصال :

  • دنده

استاندارد :

  • ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی و ایرانی به شماره 16222
شیر پکیجی سامین 0
شیر پکیجی سامین 1
شیر پکیجی سامین _thumb_0
شیر پکیجی سامین _thumb_1

کالاهای مشابه