شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )

شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )

شیر غیر گازی صافی دار D.N ( شیر پکیجی صافی دار )

شیر تکضرب برنجی صافی دار دسته کلیدی , پروانه ای , خروسکی DN


سایز :

  • ۱/۲ – ۳/۴ – ۱ اینچ

نوع :

  • دوسر توپیچ
  • یکسر مغزی
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )0
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )1
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )2
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )_thumb_0
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )_thumb_1
شیر پکیجی صافی دار D.N ( دی ان )_thumb_2

کالاهای مشابه