شیر یکطرفه برنجی پارس کیز

شیر یکطرفه برنجی پارس کیز

شیر خودکار دریچه ای کیسان 

چک ولو برنجی استاندارد 


شیرآلات برنجی کارخانه پارس کیس یا کیسان ( KISAN )

شیر یکطرفه برنجی پارس کیز0
شیر یکطرفه برنجی پارس کیز1
شیر یکطرفه برنجی پارس کیز_thumb_0
شیر یکطرفه برنجی پارس کیز_thumb_1

کالاهای مشابه