شیلنگ آتش نشانی اشباخ

شیلنگ آتش نشانی اشباخ 

 fire hose

سایز : 

  • 1/2 الی 8 اینچ 

انواع شیلنگ های اشباخ : 

  • برزنتی
  • SYNTHETIC DRAGON
  • SYNTHETIC POLYDUR
  • SYNTHETIC PRO
  • SYNTHETIC SIGNAL
  • SYNTHETIC SPECIAL 500 COATED
  • SYNTHETIC SPECIAL 500
  •  
  •  
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 0
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 1
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 2
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 3
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 4
شیلنگ آتش نشانی اشباخ 5
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_0
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_1
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_2
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_3
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_4
شیلنگ آتش نشانی اشباخ _thumb_5