شیلنگ آتش نشانی تیپسا

شیلنگ آتش نشانی تیپسا 

fire hose

سایز : 

  • 1/2 الی 8 اینچ 

انواع مدل های شیلنگ آتش نشانی تیپسا اسپانیا : 

  • OROFLEX FLOW
  • OROFLEX DRAG
  • OROFLEX AQUA
  • OROFLEX 10
  • ARMTEX JAFRIB
  • ARMTEX ONE
  • BLINDEX
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 0
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 1
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 2
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 3
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 4
شیلنگ آتش نشانی تیپسا 5
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_0
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_1
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_2
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_3
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_4
شیلنگ آتش نشانی تیپسا _thumb_5