فن آکسیال با قاب گرد زیلابگ

فن آکسیال با قاب گرد زیلابگ ZILABEG

انواع مدل ها : 

  • FTP2E-200B-92/15-R     
  • FTP4E-200B-92/15-R     
  • FTP2E-250B-92/25-R     
  • FTP4E-250B-92/25-R     
فن آکسیال با قاب گرد زیلابگ0
فن آکسیال با قاب گرد زیلابگ_thumb_0