مانیتور آتش نشانی طرح روزنباور

مانیتور آتش نشانی طرح روزنباور 

monitor fire fighting

جنس :

  • آلومینیومی 
  • برنزی

سیستم :

  • مانیتور فیکس