مانیتور آتش نشانی پرتابل

مانیتور آتش نشانی پرتابل 

monitor fire fighting

جنس :

  • آلومینیومی 
  • برنزی

سیستم :

  • BS 
  • Storz
مانیتور آتش نشانی پرتابل 0
مانیتور آتش نشانی پرتابل 1
مانیتور آتش نشانی پرتابل _thumb_0
مانیتور آتش نشانی پرتابل _thumb_1