مرکز کنترل ویجیلون پلاس (Vigilon Plus)

مرکز کنترل ویجیلون پلاس (Vigilon Plus) هانی ول جنت 

Analogue Addressable Panels Vigilon Plus 4 and 6 Loop Panels

کدهای سفارش :

کنترل پنل با یک تا دو لوپ : کامپکت پلاس-24

کنترل پنل با یک تا چهار لوپ : VIGPLUS-24

کنترل پنل با یک تا چهار لوپ - بدون چاپگر : VIGPLUS-24-NP

کنترل پنل با یک تا شش لوپ : VIGPLUS-72

کارت لوپ ویجیلون : VIG-LPC-EN

کارت شبکه‌ی ویجیلون (مس) : VIG-NC

کارت شبکه ویجیلون (فیبر چندحالته) : VIG-NC-FO

کیت بروز رسانی ویجیلون : VIG72-UPGR

FLUSH SURROUND: VIG-FLUSH

پنل تکرارکننده ویجیلون پلاس : VIGPLUS-RPT

درب استیل برای کنترل پنل اصلی ویجیلون : VIG-DOOR-SS

کیت توکار استیل برای کنترل پنل اصلی ویجیلون : VIG-FLUSH-SS

 

مرکز کنترل ویجیلون پلاس (Vigilon Plus)0
مرکز کنترل ویجیلون پلاس (Vigilon Plus)_thumb_0